Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
Velkommen til IT-Galla 14.september 2017 hos EVRY i Stavanger
View analytic
Thursday, September 14 • 13:50 - 14:20
Ny lov eller nye mulighet - Er du GDPR-forberedt?

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Den nye personvernforordningen som vil gjelde fra 2018, påvirker alle norske virksomheter. Har din organisasjon kontroll på strukturert og ustrukturert informasjon? Vet dere hvor informasjonen ligger, hva den brukes til og hvem som har tilgang? Etter ny forordning bortfalle meldeplikten til Datatilsynet, men kravene til å etablere personvernombud og etablering av internkontroll skjerpes. Virksomheter må dermed sørge for å ha et tilstrekkelig internkontrollsystem med prosedyrer og rutiner for å etterleve de nye kravene. På IT-galla får du vite hva som kreves og hvordan du kan gjøre din virksomhet «GDPR klar» innen mai 2018. Tema vil også bli fulgt opp på EVRY’s stand og i egne møter/workshops

Speakers

Thursday September 14, 2017 13:50 - 14:20
Garasjen/Hovedscenen EVRY Stavanger

Attendees (7)